Masaa ya kazi

Masaa ya kazi

Makumbusho inafunguliwa Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 9.30 asubuhi mpaka saa 12.00 jioni.

Malipo yanafanyika kwa njia ya mtandao hivyo tunapokea fedha kwa njia ya
VISA CARD
MASTER CARD
M-PESA
T-PESA
TIGO PESA
AIRTEL MONEY
HALOTEL

EASY PESA.